Posts tagged isc


ایران به isi
6.67
آموزش ثبت مقالاتمقاله isi

پيوستن پايگاه استنادي علوم ايران به ISI

رئيس كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولوژي گفت: پيوستن ISC به ISI با هدف افزايش سهم توليدات علمي ايران در جهان در نشستي با حضور مسئولين ISI در كتابخانه منطقه اي بررسي شد. با توجه به اينكه تمامي خصيصه هاي …

خواندن بیشتر... 0 نظر